fbpx

Kalusto

9Livesin laatujärjestelmän tavoitteina ambulanssien ja muun kaluston osalta on ehkäistä odotettavissa olevat ongelmat jo ennakolta. Seuraamme jatkuvasti kaluston laatua eri menetelmin ja mittarein yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa, varmistaaksemme, että käytössämme on tarkoituksenmukainen, nykyaikainen työvälineistö, se on huollettu ja se vastaa sopimusten asettamia laatuvaatimuksia.

Huollot ja kalibroinnit toteutetaan laitevalmistajien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Laatujärjestelmän mukaisesti kaikista hoito/lääkintälaitteista on laitekortit, joiden avulla huolto- ja kalibrointitarvetta seurataan ennakoivasti ja varmistetaan niiden vastaavan asetettuja laatuvaatimuksia.

Käytössämme olevat ambulanssit ovat meille räätälöityjä. Pitkäaikaisessa yhteistyössä autonvalmistajan kanssa olemme henkilöstön toiveitten, ehdotusten ja ajatusten pohjalta kehittäneet juuri meidän tarpeisiimme soveltuvaa sairaankuljetuskalustoa.

 

 

 

Ota yhteyttä!

24h palvelunumeromme: 020-700-8000
Sähköposti: .

Vartiokyläntie 1
00950 HELSINKI